ថ្ងៃនេះ មិនមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មីទេ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយ​៤នាក់ទៀត​..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២០​ មានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ០៤នាក់​ និងមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មី​៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង