មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ និងមានអ្នកជាសះស្បើយ៤នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះថា មិនមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ត្រូវបានរកឃើញទៀតទេ។ ក្នុងនោះ មានអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ០៤នាក់។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង