ថ្ងៃនេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវី-១៩ថ្មីទេ ហើយក៏មិនមានអ្នកជាសះស្បើយដែរ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២០​នេះថា មិនមានករណីរកឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មី​ទៀតទេ។ ក្នុងនោះ ក៏មិនមានករណីជាសះស្បេីយ​ដែរ។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង