អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល៖ បុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវចូលរួមអនុវត្ត វិធានសុខភាពសាធារណៈដូចជា “៣ការពារ ៣កុំ..”

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អត្ថបទយល់ដឹងអំពីវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី របស់លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វ៉ាន់ឌីន និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល។

លោកស្រី មានប្រសាសន៍ថា បុគ្គលគ្រប់រូប ត្រូវចូលរួមអនុវត្ត វិធានសុខភាពសាធារណៈ ដូចជា ៖ ៣ការពារ ៣កុំ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង