ថ្ងៃនេះ មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ម្នាក់ទៀត និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយទេ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០១នាក់ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយទេ។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង