ករណី​ពលករមកពីប្រទទេសថៃម្នាក់ស្លាប់ ពេលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ

រជធានីភ្នំពេញ៖ ករណីបុរស​ពលករម្នាក់ មកពីប្រទទេសថៃបានស្លាប់ ពេលកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីបុរសពលករម្នាក់ មកពីប្រទេសថៃ បានស្លាប់ ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅខេត្តត្បូងឃ្មំ កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង