ថ្ងៃនេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ទៀតទេ ហើយក៏មិនមានអ្នកជាសះស្បើយដែរ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសនៅថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះថា ថ្ងៃនេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ទៀតទេ ហើយក៏មិនមានអ្នកជាសះស្បើយដែរ..។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង