ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា ថ្ងៃនេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​ទេ និងជាសះស្បើយ២នាក់!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល​ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី​១២ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១នេះថា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ។ ក្នុងនោះ មានអ្នកជំងឺចំនួន ០២នាក់ បានជាសះស្បើយ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល មានចំនួន ១៦នាក់ ស្រីចំនួន ១១នាក់ និងប្រុសចំនួន ០៥នាក់។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ពិស្តារដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង