សារលិខិត សម្តេច ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា លើកទី០៥ ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា

រាជធានីភ្នំពេះ៖ សារលិខិត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ ក្នុងឱកាសទិវា នៃពិធីជំនួប រវាងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា លើកទី០៥ ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

សូមអានព័ត៌មាន សារលិខិតពិស្តារ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង