ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលថា ពលករខ្មែវិលពីថៃ ១៥នាក់ រកឃើញឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា ពលករខ្មែវិលមកពីប្រទេសថៃចំនួន ១៥នាក់ទៀត ត្រូវបានរកឃើញឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩។ ក្នុងនោះជាសះស្បើយចំនួន ០៤នាក់។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង