ថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៣នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយ៣នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០៣នាក់ទៀត និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ០៣នាក់។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ពិស្តារ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង