ថ្ងៃនេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទេ និងមានអ្នកជាសះស្បើយម្នាក់..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ថា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទេ និងមានអ្នកជាសះស្បើយម្នាក់..។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង