ថ្ងៃនេះរកឃើញ អ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មី២នាក់ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយទេ!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ ឲ្យដឹងថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន០២នាក់ទៀត។ ក្នុងនោះ មិនមានអ្នកជាសះស្បើយនោះទេ។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង