រកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មី៥នាក់ និងជាសះស្បើយ៤នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះថា រកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មី ០៥នាក់ និងជាសះស្បើយ០៤នាក់។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១៖

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង