មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន៣នាក់ បានជាសះស្បើយ និងគ្មានអ្នកឆ្លងថ្មីទេ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ បង្ហាញថា មិនមានអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ។ ក្នុងនោះ មានអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺនេះ ចំនួន០៣នាក់។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង