ថ្ងៃនេះ មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី២នាក់ និងជាសះស្បើយ២នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ០២នាក់ទៀត និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ០២នាក់។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ពិស្តារ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង