ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ​ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី​២ ខែកុម្ភៈ កម្ពុជា នឹងទទួលឥទ្ធិពលខ្យល់​មូសុងពីខ្សោយទៅមធ្យម..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួង​ធនធានទឹ និង​ឧត្តុនិយម បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីស្ថានភាព​អាកាសធាតុ ចុះថ្ងៃទី​២៦ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១នេះ បានបង្ហាញថា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ​ព្រះរាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា នឹងទទួលឥទ្ធិ​ពល​ពីខ្យល់​មូសុង​ភាគឥសាន ពីខ្សោយទៅមធ្យម។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង