ថ្ងៃនេះ មានអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មីម្នាក់ និងជាសះស្បើយ​៥នាក់​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១នេះថា រកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មីម្នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ០៥នាក់​។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង