ថ្ងៃនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីម្នាក់ និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយទេ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីម្នាក់ទៀត និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយទេ។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង