ថ្ងៃនេះ មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី២នាក់ និងជាសះស្បើយម្នាក់..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសព័ត៌មានថា មានអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជា ចំនួនចំនួន ០២នាក់ បានឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ប៉ុន្ តែ(មិនមែនពលករខ្មែរវិលពីប្រទេសថៃទេ) គិតត្រឹមម៉ោង ០៧ និង០០នាទី ព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ។ ក្នុងនោះ ក៏មានអ្នកជំងឺម្នាក់ បានជាសះស្បើយ។

សរុបអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា មានចំនួន ៤៧២ ស្រី ១៦៥នាក់ និង ប្រុស ៣០៧នាក់។ កំពុងសម្រាកព្យាបាល មានចំនួន ១៩នាក់ ស្រី ១២នាក់ និងប្រុស ០៧នាក់។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង