ថ្ងៃនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី២នាក់ និងជាសះស្បើយម្នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញប្រកាសព័ត៌មានថា គិតត្រឹមម៉ោង ០៧ព្រឹក ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ០២នាក់ និងមានអ្នកជំងឺម្នាក់ជាសះស្បើយ។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង