សម្តេច ហ៊ុន សែន៖ អ្នកសារព័ត៌មាន គឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអាទិភាព ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ពីចិន

រាជធានីភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថា «អ្នកសារព័ត៌មាន គឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអាទិភាព ដែលនឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ពីប្រទេសចិន។ ហើយថា ករណីនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល ត្រូវសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីការពារក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន តាមរយៈការវ៉ាក់សាំងនេះ»៕

ប្រភព៖ AKP

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង