ថ្ងៃនេះមិនមាន អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ ប៉ុន្តែមានអ្នកជំងឺ​២នាក់បានជាសះស្បើយ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះថា ថ្ងៃនេះមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ ប៉ុន្តែមានអ្នកជំងឺនេះចំនួន ០២នាក់ បានជាសះស្បើយ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង