ថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​១នាក់ និង​អ្នកជំងឺជាសះស្បើយ​៤នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២១នេះថា ថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ០១នាក់ និងមានអ្នកជំងឺជាសះស្បើយចំនួន ០៤នាក់។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដូចខាងក្រោម៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង