ថ្ងៃនេះ មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទេ និងមានអ្នកជាសះស្បើយ៣នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ ឲ្យដឹងថា មិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីទៀតទេ និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ០៣នាក់។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង