រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ​ ស្នើឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តនេះ ផ្អាកការធ្វើដំណើរចល័តចេញទៅរាជធានី ឬខេត្តផ្សេងៗបេីពុំចាំបាច់

ខេត្តព្រសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានអំពាវនាវថា ចាប់ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភ:​
ឆ្នាំ២០២១​នេះតទៅ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឬបុគ្គលទាំងអស់ ដែលរស់នៅ​ ឬ​ អ្នកស្នាក់នៅក្នុងក្រុងខេត្តព្រះសីហនុ​ សូមផ្អាកការធ្វើដំណើរចល័តចេញទៅកាន់រាជធានី-ខេត្តផ្សេងៗទេ បេីពុំចាំបាច់​។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង