ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៤៤នាក់​ទៀត

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះថា ក្រសួង បានរកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន​៤៤នាក់​ទៀត និងមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយទេ។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង