ថ្ងៃសៅរ៍នេះ មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ២៦នាក់ទៀត ក្នុងនោះនៅខេត្តព្រះសីហនុ មានចិន៥នាក់..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះបង្ហាញថា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន២៦នាក់ បន្ថែមទៀត និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយទេ។
សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង