រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បិទផ្អាកទីតាំងអាជីវកម្មបណ្តោះអាសន្ន៨កន្លែងទៀត ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានសម្រេចបិទផ្អាកទីតាំងអាជីវកម្ម បណ្តោះអាសន្ន ចំនួន ០៨កន្លែងទៀត ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ក្រោយរកឃើញជាប់ពាក់ពន្ធ័ អ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ដើម្បីដាក់ធ្វើចត្តាឡីសក័ ដល់បុគ្គលិកបម្រើការ និងអ្នកពាក់ពន្ធ័ជាមួយអ្នកជំងឺទាំងអស់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង