ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ​១៥នាក់​ទៀត ហើយក្នុងនោះមានជនជាតិចិន៥នាក់ ​រស់នៅខេត្តព្រះសីហនុ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១នេះថា ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១៥នាក់បន្ថែមទៀត។ ក្នុងនោះអ្នកឆ្លងថ្មី ០៥នាក់ ជាជនជាតិចិន រស់នៅខេត្តព្រះសីហនុ។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង