រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កំណត់យកថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់អាណត្តិទី៥

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានកំណត់យកថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ជាកាលបរិច្ឆេទ នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណាត្តិទី០៥។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការប្រកាសកាលបរិច្ឆេទ នៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី០៥ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចុះហត្ថលេខា និងបោះត្រា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង