ថ្ងៃនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី៣១នាក់ ក្នុងនោះ១៨នាក់រស់នៅខេត្តព្រះសីហនុ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣១នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ០២នាក់។ ក្នុងចំណោមនេះ ១៨នាក់រស់នៅខេត្តព្រះសីហនុ។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង