រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី២១នាក់ ក្នុងនោះ១០នាក់ ជាជនជាតិចិន រស់នៅក្រុងព្រះសីហនុ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះឲ្យដឹងថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ២១នាក់បន្ថែមទៀត និងមានអ្នកជាសះស្បើយ០២នាក់។ ក្នុងនោះអ្មកឆ្លងចំនួន ១០នាក់ ជាជនជាតិចិន រស់នៅខេត្តព្រះសីហនុ។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង