ថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី៣៤នាក់ ក្នុងនោះអ្នករស់នៅក្រុងព្រះសីហនុ ១៥នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ឲ្យដឹងថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន៣៤នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៩នាក់។ ក្នុងនោះអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី រស់នៅខេត្តព្រះសីហនុ មានចំនួន១៥នាក់។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង