​ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ និងវិធានការ​ទប់ស្កាត់ការចម្លង ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជា​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៍មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល​ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ ស្តីពីការធ្វេីតេស្តស្រាវជ្រាវរកករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ និងវិធានការដាក់ចេញទប់ស្កាត់ការចម្លង ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅកម្ពុជា​៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង