ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ ​ធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ​ ​ទាំងថ្ងៃសៅរ៍​ ថ្ងៃអាទិត្យ​ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក​ផ្សេងៗ​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល​ កាលីថ្ងៃចន្ទ ទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ បានផ្ញើសារក្រើនរំលឹកស្តីពី​ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩​ គឺមន្ត្រីសុខាភិបាល បានធ្វើកិច្ចការងារនេះ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ​ រាប់ទាំងថ្ងៃសៅរ៍​ ថ្ងៃអាទិត្យ​ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក​ផ្សេងៗក៏ធ្វេីដែរ​​៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង