ថ្ងៃពុធនេះ ក្រសួងរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​៦៤នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយ១១នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន​៦៤នាក់ទៀត​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ១១នាក់។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង