ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី៣៩នាក់ និងជាសះស្បើយ៤៨កនាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១នេះ បង្ហាញថា ក្រសួងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៣៨នាក់ទៀត និងជាសះស្បើយចំនួន ៤៩នាក់។ ហើយអ្នកឆ្លងថ្មីភាគច្រើន ជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញ, ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តព្រៃវែងជាដើម។ ចំណែកខេត្តព្រះសីហនុ មានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ០១នាក់តែប៉ុណ្ណោះ នៅថ្ងៃនេះ។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង