ថ្ងៃអាទិត្យនេះ មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី៤១នាក់​ និងអ្នកជាសះស្បេីយ​២៤នាក់​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១​នេះ បង្ហាញថា មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ថ្មីចំនួន​ ៤១នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន ​២៤នាក់​។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង