រដ្ឋបាលខេត្តកំពត ផ្អាកការរៀបចំពិធីមង្គលការ ពិធីជប់លៀង និងពិធីសាសនាផ្សេងៗ ជាបណ្តោះអាសន្ន..

ខេត្តកំពត៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្អាកការរៀបចំពិធីមង្គលការ ពិធីជប់លៀង និងការជួបជុំតាមបែបសាសនាផ្សេងៗ ជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពត។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពត៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង