ថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​​ថ្មី​១០៥នាក់ និង​ជាសះស្បេីយចំនួន​ ៨៨នាក់​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បង្ហាញថា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​​ថ្មីចំនួន​ ១០៥នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ៨៨នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១នេះ មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបមានចំនួន ១៤៣០នាក់។ ក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៨១៨នាក់, ងកំពុងសម្រាកព្យាបាលមានចំនួន ៦០៩នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០១នាក់។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១៖ ​

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង