រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ​​ផ្អាកពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិធីសាសនា ​និងការជួបជុំនានាក្នុងមូលដ្ឋាននេះជាបណ្តោះអាសន្ន

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ស្តីពីការផ្អាករៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិធីសាសនា ពិធីជប់លៀង ពិធីខួបកំណើត និងការជួបជុំនានា នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាបណ្តោះអាសន្ន រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចុះថ្ងៃទី​១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង