ថ្ងៃសៅរ៍នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​៥៤នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយ១៨នាក់​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១នេះ​ បបង្ហាញដា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន​៥៤នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ១៨នាក់​។ ក្នុងនោះ រាជធានីភ្នំពេញ ២៩នាក់, កណ្តាល ២៣នាក់ , ខេត្តព្រះសីហនុ ០១នាក់ និងនាំចូលពីក្រៅប្រទេស ០១នាក់។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រ សួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង