ថ្ងៃនេះក្រសួងុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​៤៨នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បើយ​១៥នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បង្ហាញថា រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៤៨នាក់ទៀត និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១៥នាក់។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​២១ ខែមីនា ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង