ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី៣៥នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយ៣២នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១​នេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មីចំនួន​ ៣៥នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ៣២នាក់​។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង