រដ្ឋបាលស្រុកព្រៃនប់ អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋមានអាយុចាប់ពី ៦០ឆ្នាំឡើងទៅ ត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ អភិបាលស្រុកព្រៃនប់ លោក សរ កក្កដា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ ស្ដីពីការចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំង Astrazeneca ដើម្បីបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ​ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលមានអាយុចាប់ពី ៦០ឡើងទៅ។

សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ អនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលស្រុកព្រៃនប់ ដូចខាងកោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង