ក្រសួងសុខាភិបាល បានកំណត់ភូមិសាស្ត្ររាជធានី-ខេត្តចំនួន​៥ ​ត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់មាស់ និង​​រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីភូមិសាស្ត្រ ដែលត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងការព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព ដោយបានជម្រាប​ជូន​ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងសាធារណជន​ទាំងអស់ ឲ្យបានជ្រាបថា ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ, ខេត្តព្រះសីហនុ, ខេត្តកណ្តាល, ខេត្តព្រៃវែង និងខេត្តសៀមរាប ត្រូវបានកំណត់យកជាភូមិសាស្ត្រ ដែល​មានការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍។

សូម​អានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ដូចខាងក្រោមនេះ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង