រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី៥៥នាក់​ និងជាសះស្បេីយ២៣នាក់

រាជធានូភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២១​នេះ បង្ហាញថា មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ៥៥នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ២៣នាក់​។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង