ដាក់សណ្ឋាគារ”សម័យថ្មីអន្តរជាតិ” ក្រុងព្រះសីហនុ ជាកន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ បានសម្រេចដាក់សណ្ឋាគារ “សម័យថ្មីអន្តរជាតិ” មានទីតាំងនៅតាមផ្លូវគុជអាស៊ី (ផ្លូវលេខ១២៣៧) ភូមិ១ សង្កាត់លេខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ជាកន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅខេត្តព្រះសីហនុ។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង