រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ​បន្តបិទទីតាំង​៦កន្លែងទៀត​ ព្រោះ​ពាក់ពន្ធ័​ជំងឺកូវីដ-១៩

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានបន្តបិទទីតាំងចំនួន ០៦កន្លែងទៀត ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ក្រោយមានជាប់ពាក់ពន្ធ័ ជាមួយ​អ្នកមានជំងឺកូវីដ-១៩។

សេចក្តីក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ បានបញ្ជាក់ថា ទីតាំងដែលបានផ្អាកមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មទាំង ០៦កន្លែងខាងលើនេះ គឺត្រូវមន្ត្រីសុខាភិបាល រកឃើញមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយបច្ចុប្បន្នទីតាំងទាំងនេះ ត្រូវបានដាក់ធ្វើចត្តាឡីសក័​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង